قزوین

سه شنبه 24 فروردین 1400

ارائه آموزشهای همگانی به عشایر توسط هلال احمر قزوین

معاون آموزش و پژوهش جمعیت هلال احمر استان قزوین از آموزش عشایر با رویکرد آموزشهای همگانی توسط هلال احمر در استان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان قزوین؛ نشست هماهنگی با محوریت ارائه آموزشهای همگانی توسط هلال احمر به عشایر با حضور نماینده اداره امور عشایر استان و حوزه معاونت آموزش و پژوهش جمعیت هلال احمر برگزار شد. 
تهمینه ابراهیمی معاون آموزش و پژوهش جمعیت هلال احمر استان قزوین در رابطه با این نشست اظهار داشت: با توجه به تردد عشایر و همچنین ظرفیت های موجود هلال احمر استان، ارائه آموزش های مستمر و موثر تاب‌آوری جامعه به این گروه هدف توسط هلال احمر استان انجام می گیرد تا با ارائه این آموزشها شاهد آمادگی بیشتر و بهتر این گروه هدف در مخاطرات باشیم. 
وی با بیان اینکه در این نشست سازوکار ارائه آموزش های همگانی جمعیت هلال احمر به عشایر کوچرو استان و همچنین چارچوب همکاری های دو سازمان هلال احمر و اداره امور عشایر استان مورد بررسی قرار گرفت در ادامه افزود: این آموزشها شامل آموزش مخاطرات شایع و کمک های اولیه است که به منظور توانمندسازی جامعه عشایر بصورت رایگان به عشایر کوچنده استان ارائه می شود. 
معاون آموزش و پژوهش جمعیت هلال احمر استان قزوین در پایان تاکید کرد: با توجه به مواجهه بیشتر عشایر با حوادث غیرمترقبه ارائه آموزش های همگانی به این جامعه هدف به منظور حفظ آمادگی آنها برای مقابله با حوادث و همچنین ارتقای سطح توانمندی آنان برای مقابله با مخاطرات، بسیار حائز اهمیت است.
admin 0
تهیه کننده:

admin 0

تصاویر