قزوین

چهارشنبه 02 تیر 1400
نشست مشترک جمعیت هلال احمر و کانون های فرهنگی هنری مساجد استان قزوین

نشست مشترک جمعیت هلال احمر و کانون های فرهنگی هنری مساجد استان قزوین

معاون جوانان جمعیت هلال احمر استان قزوین گفت: در نشست مشترک هلال احمر و کانون های فرهنگی هنری مساجد استان قزوین، ترویج و ارائه خدمات اجتماعی، آموزشی، بشردوستانه و امدادی در مساجد مورد بررسی قرار گرفت.

آموزش های همگانی جمعیت هلال احمر مجازی شد.

آموزش های همگانی جمعیت هلال احمر مجازی شد.

معاون آموزش و پژوهش جمعیت هلال احمر استان قزوین گفت: آموزشهای همگانی در جمعیت هلال احمر به صورت غیر حضوری و مجازی و در راستای توسعه سطح آموزش‌ها و ایمنی جامعه برگزار می شود.