قزوین

چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400

اخبار استان

جوانان بشردوست عضو جمعیت هلال احمر، کتابخوانی را تکلیف مستمر خود میدانند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان قزوین گفت: کتاب بستری مناسب برای تشویق جوانان عضو هلال به فرهنگ بشردوستی و صلح می باشد.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان قزوین؛ دکتر حسن آصفی با توجه به هفته کتاب و کتاب خوانی و همچنین گروه های کتابخوانی جوانان بشردوست کانون جوانان جمعیت هلال احمر که 5 سال از قدمت آن می گذرد، اظهار داشت: کتاب، دروازه ای به سوی جهان گسترده دانش و معرفت است و مطالعه کتاب، یکی از بهترین ابزارها برای به کمال رساندن انسان هاست و کسی که در این دنیای زیبا به زندگی می پردازد، نمی تواند با دنیای کتاب بی ارتباط باشد.

وی افزود: کتاب بستری مناسب برای تشویق جوانان عضو هلال به فرهنگ بشردوستی و صلح می باشد و در همین راستا گروه مطالعات جوانان بشردوست استان تشکیل شده که بصورت مستمر طی نشستهای مختلف و با روشهای گوناگون کتابهایی مطالعه کرده و مورد نقد و بررسی و بحث و گفتگو قرار می دهند.

آصفی ادامه داد: گروه کتابخوانی جوانان بشردوست استان قزوین فرصت پیدایش دوستی ها و رفاقت های تازه را تحت پرچم جمعیت هلال احمر فراهم آورده است و تشکیل چنین گروههایی علاوه بر ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی باعث ترویج دوستی ها شده است.

آصفی عنوان کرد: قطعا توانمندسازی و تشویق جوانان به کتاب خوانی با توجه به علایق آنها از نیازهایی است که ما در اولویت قرار داده ایم و یکی از راه های جذب جوانان به فعالیت های اجتماعی و عام المنفعه و پیشگیری از آسیب پذیری آنها، تشویق آنها به کتاب خوانی است.

وی اشاره کرد: از جمله عواملی که می تواند در ترغیب جوانان به فرهنگ بشر دوستی، انساندوستی و صلح مؤثر باشد و در شکل گیری عقاید اجتماعی آنها نقش تعیین کننده دارد، کتاب است و جمعیت هلال احمر در برنامه ریزی های خود به این مسئله مهم توجه کافی داشته و از این ابزار استفاده می کند .

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان قزوین در پایان اظهار داشت: اگر بخواهیم کتاب و کتابخوانی را در بین اقشار جامعه گسترش دهیم باید  همواره مطالعه را به صورت کیفی مدنظر قرار دهیم و به آن به عنوان یک فرآیند درازمدت بنگریم و دقت کنیم که پرداختن به فعالیت های مقطعی راه به جایی نخواهد برد تا انشاالله بتوانیم با ترویج کتابخوانی آن را به یک فرهنگ عمومی تبدیل کنیم.

admin 0
تهیه کننده:

admin 0